Inschrijvingen Bivak 2021

Beste Chiro-ouders,

Goed nieuws! We mogen op bivak 2021! Wij volgen alle maatregelen op de voet op, maar omdat er nog onduidelijkheden zijn volgt deze informatie later nog.

De eerste stap kunnen we wel al zetten. De inschrijvingen voor ons geweldig kamp laten starten.

HOE INSCHRIJVEN?

Dit zal hetzelfde gebeuren als vorig jaar. De infofiche dient u ons als volgt terug te bezorgen:

  1. De ‘infofiche’ in bijlage moet u afdrukken en vervolgens invullen.*
  2. Vergeet niet de ingevulde fiche te ondertekenen (geen handtekening = geen inschrijving).
  3. U maakt een kopie van de identiteitskaart van uw dochter; voor -12 jaar is dit de kids-ID.
  4. U steekt de ingevulde en gehandtekende infofiche + kopie van de identiteitskaart in een omslag.
  5. Indien uw dochter tot de risicogroep behoort steekt u ook het doktersattest bij in de omslag.
  6. U bezorgt de omslag in de brievenbus van één van onderstaande adressen:

Hof ter Wilderlaan 92 – 1851 Humbeek

Nachtegaallaan 2 – 1851 Humbeek

* Wenst u de infofiche op papier te ontvangen, stuur dan een berichtje naar hoofdleidingsjaloom@gmail.com

Het inschrijvingsgeld bedraagt ook dit jaar €150,00. De betaling dient te gebeuren via overschrijving op rekening met nummer BE42 9530 4148 5754 met vermelding (naam kind + naam groep + bivak)

Indien u hebt aangeduid dat er aangepaste maaltijden moeten worden voorzien, betaalt u het supplement van € 15,00 samen met het inschrijvingsgeld.

Indien u kaartjes hebt besteld, stort u het overeenstemmende bedrag (aantal kaartjes x € 1,50) ook samen met het inschrijvingsgeld. Noteer dat het niet mogelijk is om een kaartje of postzegel apart te kopen.

Jullie hebben tot 1 juni de tijd om jullie dochter in te schrijven. Een correcte en volledige inschrijving betekent:

  • Gehandtekende infofiche met kopie ID-kaart en indien nodig doktersattest bezorgen in brievenbus
  • Betaling van het juiste bedrag

Als wij alle inschrijvingen en betalingen hebben ontvangen, kunnen wij de bubbels verdelen. Op basis van de bubbels en exacte maatregelen kunnen wij het bivakboekje maken en aan jullie bezorgen.

Graag willen wij jullie er nog eens aan doen herinneren dat ook de drie jongste groepen (biekes, speelclub, kwiks) een veldbed moeten meebrengen. GEEN luchtmatras a.u.b. Wij vragen uitdrukkelijk een veldbed door gebrek aan plaats in de kamers. Denk er aan, een veldbed komt nog altijd van pas in de verdere Chiro-carrière van uw dochter 🙂

Wij kijken er enorm hard naar uit om er samen een super, fantastisch leuk kamp van te maken.

Graag willen we jullie ook nog informeren over de nieuwe regelgeving rond de fiscale aftrekbaarheid van kinderopvang

  • De leeftijdsgrenzen zijn opgetrokken tot 14 jaar (voordien was dit 12 jaar);
  • Het maximum dagbedrag dat mag ingediend worden, is verhoogd tot €13 (voordien was dit €11,20). Dit bedrag zal in de toekomst jaarlijks geïndexeerd worden. 

Ouders die al een fiscaal attest hebben bezorgd aan ons voor afgelopen kamp van 2020, moeten geen nieuw attest bezorgen, maar u mag op uw belastingbrief een hoger bedrag ingeven van €13 per dag per kind ipv €11,20. 

Ouders van kinderen die op kamp in 2020 tussen de 12 en 14 jaar waren kunnen in bijlage het fiscaal attest vinden en ons dit samen met de infofiche van kamp bezorgen, wij mailen dit attest dan ingevuld terug in de week van 7 juni. 

Groetjes,

De leiding

Spaar met ons mee!

Lieve ouders en leden,

Zoals elk jaar doen wij meer mee met de spaaractie voor Joyvalle melk op kamp en jullie kunnen ons daarbij helpen!

Hoe?

Jullie kunnen tot 23 JUNI flapjes binnenbrengen in de volgende brievenbus:

CHIRO:  Meiskensbeekstraat 1, 1851 Grimbergen